ศาลจังหวัดเบตง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

55

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และเพื่อให้เครือข่ายหน่วยงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่ ครั้งนี้ได้จัดประชุมผู้นำชุมชนอำเภอเบตง เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ผู้แทนมัสยิด จำนวน 250 คน ให้ได้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ณ ห้องประชุมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ437/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ287/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ