ศาลจังหวัดเบตง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

56

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับประจำศาลจังหวัดเบตง (สาวเสื้อฟ้า) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดเบตงเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย  ขั้นตอนและการปฏิบัติตนเมื่อมาติดต่อราชการศาล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดเบตง

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ240/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ