หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดเบตง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ค่าธรรมเนียมฤชา  
อัตราค่าประกันตัว  
แผนที่มาศาล  
เขตอำนาจศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล 
สถิติคดีความย้อนหลัง  
แผนที่ท่องเที่ยวเมืองเบตง  
สิทธิประโยขน์ของข้าราชการ  
ลิงก์หน่วยงานในอำเภอเบตง  
ติดต่อเรา  
ตัวอย่างคำร้อง-แบบฟอร์ม  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ  
แจ้งผลการบังคับคดีแทนศาลฯ  
คำพิพากษา  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

 

"ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม ร่วมนำสันติ ยุติปัญหา รักสามัคคี เป็นที่พึ่งของปวงชน"
ภาษาไทย

คู่มือติดต่อราชการภาษายาวี

 คู่มือติดต่อราชการภาษาไทย

 

หากไม่เห็นบัญชีนัดความหรือต้องการดูแบบเต็มจอภาพให้คลิ๊กที่นี่ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
รายงานความประจำปี 2555 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9   19 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเบตง   24 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 32 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดเบตง   16 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 27 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเบตง   16 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดเบตง   23 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 53 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ   19 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 145 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกฯ   15 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 95 )
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิตฯ   30 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 435 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตงเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขอฯ   15 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 55 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตงเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2   1 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตงเรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร   28 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตงเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร   15 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา (เบตง) เรื่อง รับสมัครผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดฯ   15 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 98 )
ศาลจังหวัดเบตงสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ฯ   6 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 84 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเบตง   4 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 70 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่และบ้านพัก รฯ   19 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 71 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินผู้ต้องหา ศาลาอเนกประสงค์และปรับปฯ   18 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 47 )
ประกาศจังหวัดเบตง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมรื้อและติดตั้งฯ สนใจรับเอฯ   25 เม.ย. 2555 ( อ่าน : 74 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตงเรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลา เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี วันที่ 21 เมษายฯ   26 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 72 )
ประกาศศาลจังหวัดเบตงเรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลา เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี วันที่ 3 มีนาคมฯ   27 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 56 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียนและประชาชน
ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียนและประชาชน
  :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดเบตงร่วมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตประจำวันให้ห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง
ศาลจังหวัดเบตงร่วมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตประจำวันให้ห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง
  :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์ กม.16 วัดธัมมะโฆษิตวนาราม
ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์ กม.16 วัดธัมมะโฆษิตวนาราม
  :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2557
ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2557
  :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านจาเราะซูซู
ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านจาเราะซูซู
  :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตงให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตงให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
  :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)