หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560 ศาลจังหวัดเบตง จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดนิทรรศการวันศาลยุติธรรม  ณ ศาลจังหวัดเบตง  จัดพิธีสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์ ก.ม.4 และบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งแก่เด็กกำพร้า ณ มัสยิดกลางเบตง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผบ34/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ24/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ25/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ26/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
อ137/61
สืบพยานโจทก์ประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ140/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ162/61
นัดพร้อม สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ30/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ35/59
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
เวลา 9.00 น.