ศาลจังหวัดเบตง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

14

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดเบตงจัดประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม ประกอบด้วย ศาล อัยการ เรือนจำ ตำรวจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก สำนักงานบังคับคดี ทนาย ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะ และแก้ไขปัญหาข้อราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแจ้งนโยบายของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดเบตง

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ