หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

46

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดเบตงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561 ในเวลา 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 10.00 น. เยี่ยมและมอบของแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเบตง  และเวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาคลิงเบตง  เวลา117.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง
อ่านข่าว