หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ระเบียบ
บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ศาลจังหวัดเบตงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเวลา 06.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง เวลา 08.00 น. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง เวลา 18.10 น. ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง
อ่านข่าว