หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2561  ท่านเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ ตรวจราชการและตรวจการประเมินผลการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ณ ศาลจังหวัดเบตง 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ201/61
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ309/61
สอบคำให้การ
เวลา 10
อ667/60
นัดฟังผลการสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.