หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ขค5/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ม3/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ม4/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ม5/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ225/59
ตรวจความพร้อมพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ280/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ขค2/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ขค4/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ51/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)