ศาลจังหวัดเบตง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

24

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ ลานกีฬาบ้าน กม.38 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.455/56
นัดฟังผลไกล่เกลี่ย(พ7/60)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ144/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ขค1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ