ศาลจังหวัดเบตง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ท่านเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ ตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายแก่คณะตุลาการและเจ้าหน้าที่ธุรการศาลจังหวัดเบตง ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ 2560 ของศาลจังหวัดเบตง ในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ผบ260/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ261/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ266/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ539/60
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)