หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศ
  1. ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
  2. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่องการใช้งานโปรแกรมยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-filing Version 2)
  4. ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง วิธีการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบ
บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศาลจังหวัดเบตงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในเวลา 6.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สี่แยกหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง เวลา 8.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสัการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และเวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์เป็นพระราชกุศล (พัฒนาภูมิทัศน์ทางเข้าเมืองเบตง)
อ่านข่าว