ศาลจังหวัดเบตง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะของศาลฎีกา  ซึ่งได้เดินทางมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพิจารณาระบบคำร้องขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา สายที่  5 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา(หาดใหญ่) และจังหวัดยะลา(เบตง) จึงถือโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนศาลจังหวัดเบตงในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ396/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ230/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)