ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ประกาศจังหวัดเบตง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


รายละเอียดเอกสารแนบตรงลิงก์ด้านล่าง


เอกสารแนบ