ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ