ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ระยะที่ 2

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  (ระยะที่ 2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้เข้มแข็ง  แก่ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยของแต่ละหน่วยงานในเครือข่ายการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา