ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะนักเจรจาไกล่เกลี่ยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยสันติวิธี

ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะนักเจรจาไกล่เกลี่ยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยสันติวิธี
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะนักเจรจาไกล่เกลี่ยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยสันติวิธี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดเบตง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดยะลาและภาคประชารัฐในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 50 คน  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดเบตง