ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม หมู่ที่ 1  ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา