ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะของศาลฎีกา ในโอกาสเยี่ยมเยือนศาลจังหวัดเบตง

ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะของศาลฎีกา ในโอกาสเยี่ยมเยือนศาลจังหวัดเบตง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะของศาลฎีกา  ซึ่งได้เดินทางมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพิจารณาระบบคำร้องขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา สายที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา(หาดใหญ่) และจังหวัดยะลา(เบตง) จึงถือโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนศาลจังหวัดเบตงในครั้งนี้ด้วย