ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลจังหวัดเบตงและศาลเยาวชนและครอบครัวใกล้ภูมิลำเนาของท่าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ดังนี้ http://www.jvnc.coj.go.th/view-55124.html