ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมวิ่งมินิมาราธอนในโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง"

ศาลจังหวัดเบตงร่วมวิ่งมินิมาราธอนในโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง"
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดเบตงนำโดยนายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง พร้อมผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมวิ่งมินิมาราธอนในโครงการ \"สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง\" เป็นระะยะทาง ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นเริ่มจากบริเวณหอนาฬิกาอำเภอเบตง วิ่งจนถึงบ่อน้ำผุร้อนเบตง