ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมพัฒนาคลองเบตง ในกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาคลองเบตง เราทำดีด้วยหัวใจ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมพัฒนาคลองเบตง ในกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาคลองเบตง เราทำดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดเบตงนำโดยนายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง พร้อมผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมพัฒนาคลองเบตง ในกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาคลองเบตง เราทำดีด้วยหัวใจ  ณ คลองบริเวณหลังบ้านนายอำเภอเบตง