ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561

ศาลจังหวัดเบตงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดเบตงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561 ในเวลา 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 10.00 น. เยี่ยมและมอบของแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเบตง  และเวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาคลิงเบตง  เวลา117.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง