ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

คณะศาลจังหวัดเบตงเดินทางดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ

คณะศาลจังหวัดเบตงเดินทางดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง นำคณะผู้พิพากษาสมทบฯ และผู้อำนวยการฯ เดินทางดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม