ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านมาลา

ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านมาลา
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดเบตงร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านมาลา หมูที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา