ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการ "สิทธิต้องรู้" ครั้งที่ 4

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการ "สิทธิต้องรู้" ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2561 ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการ "สิทธิต้องรู้" ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลยที่ต้องขัง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ณ เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา