ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดเบตง

 ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดเบตง
เมื่อวันที่ 21 กัยายน 2561 ศาลจังหวัดเบตงให้การต้อนรับคณะของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และลูกจ้างของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ศาลจังหวัดเบตง