ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตงรับองคมนตรี และคณะ ในโอกาสติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดยะลา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดยะลา

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตงรับองคมนตรี และคณะ ในโอกาสติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดยะลา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 นายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตงพร้อมเจ้าหน้าที่  รับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดยะลา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ตลอดภารกิจในครั้งนี้