ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมงานโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดเบตงร่วมงานโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศาลจังหวัดเบตงร่วมงานโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2561 โดยร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรณะ ณ วัดอารามหลวง วัดพุทธาธิวาส และหน้าตลาดเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา